Marketing-strategie

Marketingstrategie

In de marketingstrategie worden de missie en doelstellingen gedefinieerd. Doelstellingen worden SMART gemaakt – specifiek, meetbaar, actiegericht, relevant en tijdgebonden. Dit is nodig om resultaatgericht te werk te gaan, monitoren om te kunnen meten en de strategie te kunnen bijsturen indien nodig.

Er wordt bepaald welke koers er wordt gevaren om de doelstellingen te behalen en waarbij de inzichten – verkregen uit het marktonderzoek – van groot belang zijn. De marketingmix wordt bepaald net als de prijsstrategie, positionering, de marketingkanalen en aanpak.

Opdrachtgevers

Contact